Doçent
İstemi Çömlekçi
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yayın

43

Bildiri

17

Kitap

7

Hakemlik

3

Editörlük

2

Proje

7

Tez Danışmanlığı

7

Atıf

167