Doktor Öğretim Üyesi
Leyla Tekin
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği