Profesör
Mehmet Akif Öncü
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman