Doçent
Mehmet Arıcan
Birim
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri