Doktor Öğretim Üyesi
Meral Yıldırım Çetinkaya
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik