DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
mugekanuni@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3923 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/mugekanuni 

BIO

HAKKIMDA

Düzce Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesidir. Tübitak ARDEB MFAG Danışma Kurulu Üyesi ve Düzce Teknopark'ın Mentoru olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamladıktan sonra A.B.D. Connecticut Üniversitesi Matematik Bölümünden aldığı bursla gittiği aynı üniversiteden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. A.B.D. Massachusetts Denizcilik Akademisinde ve Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Fulbright bursuyla gittiği A.B.D. Colorado Spring'de Colorado Üniversitesi Matematik Bölümünde 2012-2013 akademik yılında Fulbright Fellow olarak misafir öğretim üyeliği yapmıştır. İspanya, Malaga Üniversitesi Cebir, Topoloji ve Geometri Bölümünde A.B. Erasmus+ programıyla 2015 yılında eğitmen olarak, 2016-2017 akademik yılında ise misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Birleşik Krallık, Edinburg Üniversite'nden bir doktora sonrası araştırmacıya Düzce Üniversitesinde ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli akademik seviyelerde ulusal ve uluslararası kurumlar / yayınlar / projeler için panelist, hakemlik, bilirkişilik, editörlük, jüri üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. TÜBİTAK, Türk Matematik Derneği, Avrupa Bilim Fonu (ESF), Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematik Merkezi (CIMPA) fonlarıyla desteklenen hem yurt içinde ( Antalya, Düzce, İstanbul, İzmir ve Kütahya'da), hem yurtdışında (İspanya ve Hindistan'da) farklı ölçekte onbeş akademik etkinlik düzenledi. Çeşitli TÜBİTAK ve Üniversite BAP projeleri yürüttü. Halen aktif bir matematik araştırma grubunun kurucu liderliğini sürdürmekte ve online sunulan tüm Türkçe derslerinin ve uluslararası seminerlerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. A.B.D.'de Connecticut Üniversitesi Matematik Bölümünden 2001 Yılın En İyi Eğitim Asistanı Ödülü; Massachusetts Denizcilik Akademisi'nden 2002 yılı Üstün Hizmet Ödülü; Boğaziçi Üniversitesi'nden 2006 yılı Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, 2007 ve 2011 yılları Akademik Teşvik Ödülü, 2004 ve 2006 yılları Yayın Ödülü; Düzce Üniversitesi'nden 2018 yılında Kurumsallaşma Katkı Ödülü ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Yayın Teşvik Ödülü sahibidir. 1996 yılında Connecticut Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Konseyinde görev yapmıştır. Yine aynı üniversitede 1999'da Türk Öğrenci Birliği Başkanı sıfatıyla En iyi Öğrenci Lideri Ödülünü almıştır. 2004-2006 döneminde Türk Matematik Derneği Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Toplumda matematiğin yaygınlaştırılması, disiplinlerarası etkileşimi ve eğitiminde fırsat eşitliği üzerine yapılan projelerde gönüllü olarak çalışmıştır.