Doktor Öğretim Üyesi
Mümin Topcu
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı