Doçent
Nevzat Çakıcıer
Birim
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği

Yayın

60

Bildiri

35

Kitap

1

Proje

8

Tez Danışmanlığı

4