Doçent
Nevzat Çakıcıer
Birim
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği