Doçent
Nuriye Yıldırım Şişman
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik