Doçent
Oğuz Kara
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi