Doktor Öğretim Üyesi
Ömer Faruk Özgür
Birim
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon