Doçent
Önder Kethüda
Birim
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon

Yayın

22

Bildiri

13

Kitap

5

Hakemlik

1

Atıf

85