Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
ÖZGE SARIALİOĞLU
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji