Doçent
Özkan Şahin
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman