Doktor Öğretim Üyesi
Özlem Altınbaş Akkaş
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik