Doktor Öğretim Üyesi
Remzi Başar
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri