DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
sabitdokuyan@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3956 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/sabitdokuyan 

BIO

HAKKIMDA