DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
selamiyildiz@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3900 
İşletme Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/selamiyildiz 

BIO

HAKKIMDA

1991 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Proses Kontrol Metotları ve Bir Uygulama adlı tezi ile Yüksek Lisansını, 2000 yılında da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Sanayi İşletmelerinde Ana Üretim Planlama ve Bütünleşik Üretim Planlama Uygulaması adlı doktora tezini tamamladı. Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ halen Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları, üretim/ işlemler yönetimi, üretim planlama ve kontrol, toplam kalite yönetimi, Yalın üretim, Girişimcilik ve KOBİ yönetimidir.