Doktor Öğretim Üyesi
Selin Keskin Kızıltepe
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik