Doçent
Serdar Biroğul
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

44

Bildiri

34

Kitap

2

Proje

8

Tez Danışmanlığı

7

Üyelik

1