Doktor Öğretim Üyesi
Serdar Kırışoğlu
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

1

Bildiri

3

Tez Danışmanlığı

3