Araştırma Görevlisi
Serhat Ata
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman