Profesör
Şerif Demir
Birim
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri