DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
sibelbayram@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3888 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/sibelbayram 

BIO

HAKKIMDA