Doktor Öğretim Üyesi
Sultan Zavrak
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

11

Bildiri

19

Kitap

1