Araştırma Görevlisi
Sümeyye Bayrakdar
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

10

Bildiri

6

Patent

1