Araştırma Görevlisi
TUĞÇE KARAYEL
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri