Doçent
Ümit Özgür Demirci
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı