Doçent
Yusuf Altun
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

20

Bildiri

32

Kitap

2

Proje

7

Tez Danışmanlığı

7

Üyelik

1