Doçent
Yusuf Öcel
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi