Doçent
Yusuf Öcel
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi

Yayın

34

Bildiri

18

Kitap

7

Proje

3

Tez Danışmanlığı

8