Doçent
Zehra Karapınar Şentürk
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

20

Bildiri

15

Kitap

1

Proje

5

Tez Danışmanlığı

7