Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Karaş
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman