Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Özmen Bol
Birim
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik