Doçent Doktor

Kamile Tırak Hızal

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

İletişim

kamiletirak@duzce.edu.tr

Makaleler