Doktor Öğretim Üyesi

Ömer Özyürek

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

İletişim

omerozyurek@duzce.edu.tr