Doçent
Özgür Ballı
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Heykel
İletişim
0 (380) 5421264-2641

Yayın

11

Bildiri

2

Kitap

1

Atıf

1