Doçent

Özgür Ballı

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İletişim

ozgurballi@duzce.edu.tr

0 (380) 5421264-2641

Hakkında

Özgür Ballı (1986), KKTC/Lefkoşa’da doğdu. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Araştırma görevlisi olarak Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Heykel Bölümü'nde göreve başladı. 2013 yılında Lisansüstü eğitim almak için 35. madde ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde göreve başladı. 2015 Yılında “Dijital Teknoloji Olanaklarıyla Sanatta Grotesk Bedenler ve Tuhaflık” adlı tez konusu ile yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi G.S. Enstitüsünde Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında ise Sanatta yeterlik programını “Günümüz Sanatında Dijitalleşme; Posthümanizm Bağlamında Sanat Ve Sanatçının Yerini Alan Algoritma: Post-Sanatçı” adlı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümünde tamamladı. 2021 Ylında Doçent unvanı kazanan Ballı halen Düzce Üni. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak. Heykel Bölümünde görevine ve sanat çalışmalarına devam etmektedir.