Öğretim Görevlisi

SELMA YASAK

Çilimli Meslek Yüksekokulu

İletişim

selmayasak@duzce.edu.tr

0(380) 6817312/7415