Doçent
Yusuf Parlak
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları

Yayın

4

Bildiri

5

Kitap

1