Doktor Öğretim Üyesi
AKİF ÇARKÇI
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

Yayın

11

Bildiri

6

Kitap

11