Doktor Öğretim Üyesi

AKİF ÇARKÇI

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

İletişim

akifcarkci@duzce.edu.tr

Hakkında

1977 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ordu-Ünye ve İstanbul- Üsküdar’da, Lisans Eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında, Doktorasını Sabahaddin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Özel sektörde otomotiv, eğitim, yayıncılık ve danışmanlık gibi alanlarda çalıştı. Akif Çarkçı, 2004 yılında başladığı kamu sektöründe; Pendik Belediye Başkanlığında asistan, şef, uzman ve danışman, Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Danışmanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde Strateji Geliştirme Koordinatörü, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü, Bakan Müşaviri ve Bölge Müdür Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Çarkçı’nın yayınlanmış 10 adet kitabı bulunmaktadır. Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütlerinde çok sayıda seminerler verdi, TV programlarında alanıyla ilgili konularda çeşitli programlarda konuk olarak katıldı. Çeşitli ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Muhtelif dergilerde makale ve röportajları yayınlandı. Akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yayınlanmış kitapları, kitap bölümleri bulunan Çarkçı, çeşitli kongre ve sempozyumlarda bilimsel bildiri ve tebliğler sunmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İngilizce bilir, evli ve iki çocuk babasıdır.