Doktor Öğretim Üyesi
Ali Akaytay
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri