Doktor Öğretim Üyesi
Ali Akaytay
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Yayın

2

Bildiri

3

Kitap

2

Tez Danışmanlığı

3