Doktor Öğretim Üyesi

Ali Akaytay

İşletme Fakültesi

İletişim

aliakaytay@duzce.edu.tr

Makaleler