Araştırma Görevlisi

Berfin Şenik

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İletişim

berfinsenik@duzce.edu.tr