Doktor Öğretim Üyesi
Halil İbrahim Yazgan
Birim
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon