Doktor Öğretim Üyesi
Halil İbrahim Yazgan
Birim
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon

Yayın

8

Bildiri

1

Proje

1