Doktor Öğretim Üyesi

Halil İbrahim Yazgan

Akçakoca Meslek Yüksekokulu

İletişim

ibrahimyazgan@duzce.edu.tr