Doçent
Metin KILIÇ
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji