Araştırma Görevlisi Dr.
Oğuz Demirel
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri