Doçent
Pınar Gültekin
Birim
Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı

Yayın

19

Bildiri

78

Kitap

10

Proje

23

Tez Danışmanlığı

6

Üyelik

1