Doçent

Pınar Gültekin

Orman Fakültesi

İletişim

pinargultekin@duzce.edu.tr

Hakkında

1984 yılında İstanbul Üsküdar da doğmuştur. Burak Bora Anadolu Lisesi Fen/Matematik alanından mezun olmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü kazanmış 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul 'da özel peyzaj mimarlığı işletmelerinde görev yapmış, 2007 yılında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2009 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak aynı yıl Doktora öğrenimine başlamıştır. 2014 Mart-Eylül arasında 6 ay süreyle TÜBİTAK 2214/A yurtdışı araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Cal State Northridge'de ziyaretçi araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yapmış ve peyzaj planlama ile ilgili çeşitli kurslara katılmıştır. 2014 yılında Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayarak Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama alanında "Doktor" ünvanı almıştır. 2014 yılından beri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2019 yılında "Doçent" unvanı almıştır. Peyzaj planlama, coğrafi bilgi sistemleri, katılımcı planlama, sürdürülebilir kalkınma ve ekoturizm yönetimi alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantıya sözlü bildirilerle katılmıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmaları ve hakemlikleri mevcuttur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesinde araştırmacı olarak görev almış, kentsel ve kırsal peyzaj planlama odaklı 5 AB COST aksiyonu yönetim komitesi üyeliği yapmıştır. Halen aktif görevi devam eden AB projeleri mevcuttur. 2018 yılında 10. Ulusal Planlama ve Analiz Ödülü, 2018-2019 Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü İlham veren proje ödülünü proje ekibi üyeleri ile kazanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bilim ve Eğitim Derneği Program Akreditasyon Değerlendiricisi ve tutarlılık komitesi üyeliği, uluslararası ilişkiler komitesi üyeliği görevleri bulunmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Orman Fakültesi Senato Temsilcisi, Derecelendirme Koordinatörü, Düzce Üniversitesi Kalite komisyonu üyeliği, UI greenmetric Üniversite sorumlusu görevleri devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.